Welkom bij de VIJZ

Onze doelstelling

De agrarische natuurvereniging VeluweIJsselzoom (kortweg VIJZ) is de agrarische natuurvereniging voor het gebied van Veluwe en de IJssel. De vereniging is trots op deze streek en wil natuur en landschap behouden en ontwikkelen. Dit moet hand in hand gaan met landbouw en andere economische dragers in het gebied. De vereniging is statutair een plattelandsvereniging en kan betrokken worden bij veel (lopende) zaken rond de leefbaarheid van het platteland. Het is daarbij belangrijk om de bewoners van het gebied actief te betrekken, zoals streekbewoners en agrariërs, en samen te werken aan duurzame ontwikkeling van natuur, landschap en landbouw. Dat kan binnen de VIJZ, want de agrarische natuurvereniging VeluweIJsselzoom staat voor een divers, duurzaam en dynamisch platteland.

Plaatjes zeggen meer dan tekst; kijk hieronder in ons fotoalbum om een goede indruk te krijgen van het landschap in ons fraaie gebied.

 

Onze activiteiten

De agrarische natuurvereniging VeluweIJsselzoom houdt zich bezig met:

• Ondersteuning bij agrarisch natuurbeheer (beheercontracten, plannen en subsidies)
We verzorgen voor agariërs (en particulieren) aanvragen voor agrarische natuurvergoedingen, stellen beheercontracten op en adviseren u over de inrichting en de subsidiemogelijkheden. Dit doen we voor onze leden in het gebied en voor particulieren, landgoedeigenaren, natuurorganisaties, gemeenten en waterschap. De VIJZ voert werkzaamheden uit op het gebied van:

• weidevogelbeheer;
• botanisch beheer;
• landschapselementen.

20130329 aanplant• Ondersteuning bij aanleg en onderhoud (landschapsherstel, erfinrichting, natuurelementen)
Een aantrekkelijk landschap vraagt om veel onderhoud en zorg. Ook in het gebied Veluwe en IJssel waar de landschapselementen bijdragen aan wonen, werken en recreëren. De betrokkenheid van agrariërs, particulieren en andere grondeigenaren is daarbij van groot belang. De VIJZ voert aanleg- en onderhoudswerkzaamheden uit op het gebied van:

• onderhoud van landschapselementen;
• aanplant van heggen en fruitbomen;
• knotten van wilgen, snoeien fruitbomen;
• onderhoud natuurgraslanden, bermen
• beheer van oevers, poelen, slootranden;
• aanleg van nieuwe natuur.

Vaak betreft het praktisch beheer, samen met agrariërs en door agrariërs, maar ook steeds vaker bij en met particulieren die landbouwgrond natuurlijk willen aankleden of beheren.
 
• Ledenactiviteiten
Onze leden kunnen bij ons terecht voor advies en begeleiding bij aanleg en onderhoud van agrarische natuur en landschap.