Thema Botanisch beheer

Botanisch beheer 
op boerenland (en particuliere grond)

Op het boerenland is steeds meer 'ouderwets' kruidenrijke grasland vervangen door productieland van engels raaigras. Hiermee verdwijnt ook een deel van de biodiversiteit. In het productiegras zijn, behalve minder plantensoorten, ook minder insecten en vlinders te vinden en daardoor komen hier ook weer minder soorten vogels. Natuurlijk klopt het dat soorten als engels raaigras meer voeding voor het vee opleveren. Koeien geven meer liters melk met dit productiegras. Kruidenrijk grasland daarentegen geeft meer structuur in het voedsel en heeft een positief effect op de gezondheid van het vee. Tevens kan de agrariër op de kosten van bijvoorbeeld kunstmest besparen. In veel gevallen kan de agrariër voor dit kruidenrijke grasland vergoedingen krijgen om daarmee zijn verlies aan opbrengst te compenseren. 

Ook langs bermen en in akkers zie je steeds minder kruiden. In feite geldt hiervoor hetzelfde. Als de kruiden gezien worden als onkruid en worden weggespoten, dan gaat de biodiversiteit achteruit en dit is ongewenst. Ook voor akkerranden kunnen agrariërs in veel gevallen een vergoeding ter compensatie van minder opbrengst krijgen. Akkerranden met kruiden zijn dus ook het overwegen waard.

Kortom het kan best de moeite waard zijn om nog eens na te denken op welke wijze een perceel grasland of akkergrond beheerd gaat worden. De VIJZ begeleidt agrariërs om hun percelen op een botanisch vriendelijke wijze kunnen inrichten en beheren. Ook helpt de VIJZ agrariërs bij het verkrijgen van kostenvergoedingen voor de verschillende vormen van botanisch beheer.

Wilt u meer informatie?

Wilt u meer informatie over botanisch beheer?
Neem dan rechtstreeks met onze coördinatoren?
Cor Heidenrijk telefoon 06 5517 5892 of Ron Kamperman 06 1802 9436