Archief

Nieuwsarchief

Uitnodiging bijeenkomst over agrarisch natuurbeheer

Beste SNL en/of ANLb deelnemer in de gemeenten Rheden of Brummen,

Het bestuur van het Collectief Veluwe en het bestuur van ANV Veluwe IJsselzoom nodigt u bij deze uit
voor een informatieavond omtrent agrarisch natuurbeheer.
Vanaf 2016 is, zoals u wellicht weet, het agrarisch natuurbeheer veranderd.
De provincie legt het kader voor agrarisch natuurbeheer vast in het zogenaamde Natuurbeheerplan en
het Collectief Veluwe draagt zorg voor de uitvoering.
Zo kunt u aanvragen voor vergoedingen niet meer rechtstreeks bij de overheid doen. Ook worden
agrarische natuurbeheervergoedingen niet meer door de overheid aan u uitbetaald. Daarnaast is het
agrarisch natuurbeheer veel meer dan voorheen gericht op doelen en resultaten.
Het coöperatief agrarisch natuur collectief Veluwe is in uw gebied de organisatie die het agrarisch
natuurbeheer coördineert. In het voorjaar van 2015 heeft het Veluwe Collectief al eens een informatieavond
in uw gebied georganiseerd. Wij willen u graag nader informeren over het agrarisch
natuurbeheer, over doelen en doelsoorten en over de daarbij behorende beheerpakketten.
Op betreffende avond zullen bestuursleden van het Collectief Veluwe en vertegenwoordigers van de
ANV’s ’t Onderholt en Veluwe IJssel Zoom aanwezig zijn.


Daarom nodigen wij u uit op:


Maandag 23 januari 2017
om 20.00 uur
in zalencentrum Theothorne
Callunaplein 77
6951 CN Dieren


Wij hopen dat wij u deze avond mogen ontvangen.

 

Verslag kwartelkoningbeheer 2015

Kwartelkoningbeheer 2015 langs de Waal, Rijn en IJssel

Vanaf de jaren '70 is het aantal kwartelkoningen in Nederland sterk teruggelopen. Agrarisch natuurbeheer helpt om kwartelkoningen bescherming te bieden. Op verschillende broedlocaties van kwartelkoningen langs de IJssel en Rijn hebben we afspraken met agrariërs gemaakt om de maaidatum te veranderen. Hierdoor kunnen de kwartelkoningen ongestoord broeden en hopen we dat de populaties zich herstellen. In 2015 is de coördinatie van het kwartelkoning beheer in de provincie Gelderland uitgevoerd door Sovon Vogelonderzoek Nederland samen met de VIJZ. In onderstaand verslag staan de resultaten van afgelopen jaar. 

Verslag kwartelkoningbeheer 2015

 

Uitnodiging ledenvergadering 2015

Ledenvergadering woensdag 25 maart 2015 in Terwolde

We willen u van harte uitnodigen op onze ledenvergadering. Het bestuur wil u graag informeren over het komende jaar en samen met u de doelstellingen bespreken. Hieronder vindt u onze uitnodiging voor de avond, die we overigens ook aan u persoonlijk mailen. Vanaf 19.30 uur bent u welkom.

– woensdag 25 maart 2015: 20.00 uur. Brasserie Kriebelz, Dorpsstraat 59 Terwolde

Uitnodiging ledenvergadering 2015

Agenda ledenvergadering 2015

 

Voorlichtingsavonden agrarisch natuurbeheer

Uitnodigingsbrief

De anv VIJZ verzorgt in maart de voorlichtingsavonden voor het nieuwe agrarische natuurbeheer. Er zijn aankondigingen geplaatst voor bijeenkomsten in Brummen, Emst, Uddel, Wapenveld, Wilp in de regionale weekbladen. Cor Heidenrijk, onze agrarisch natuurbeheer-specialist, verzorgt de avond en licht u in over het nieuwe systeem. 

De avonden zijn als volgt ingepland:

Maandag 2 maart 20.00 uur in Emst: De Hezebrink, Dominee van Rhijnstraat 69,  8166 AL Emst

Dinsdag 3 maart 20.00 uur in Wilp: Museumcafé De Kribbe, Weerdseweg 6A, 7384 CJ Wilp

Woensdag 4 maart 20.00 uur in Uddel: Het Blanke Schot, Garderenseweg 33, 3888 LA Uddel

Donderdag 5 maart 20.00 uur in Brummen: Concordia, Engelenburgerlaan 1, 6971 BT Brummen

Dinsdag 10 maart 20.00 uur in Wapenveld: Molen De Vlijt, Groteweg 54, 8191 JX Wapenveld

 

Ledenvergadering 2014

Ledenvergadering 15 april 2014

We willen u van harte uitnodigen op onze ledenvergadering. Het bestuur heeft uw inbreng nodig en daarvoor komen we bij elkaar. Hieronder vindt u onze agenda voor de avond. Vanaf 19.30 uur bent u welkom.

– dinsdag 15 april 2014: 20.00 uur. Café Restaurant Dorpszicht, Dorpsstraat 10 te Oene.

Agenda ledenvergadering 2014

 

Inmiddels heeft de ledenvergadering in een kleine bezetting plaatgevonden. De betrokkenheid van de aanwezigen was er niet minder om, zodat het bestuur de lijn voor 2014 kon uitzetten. Dank hiervoor. Een verslag van de avond en de presentaties kunt u bekijken via de onderstaande link.

Verslag ledenvergadering 2014

Verslag ledenvergadering 2013

Energie Landschap Weteringsebroek

SNL 2013

Gebiedscollectief april 2014

 

Bestuursagenda

Bestuursagenda 2014

Onze vergaderingen zijn gepland voor de volgende dinsdagavonden:10-6-14 / 8-7-14 / 9-9-14 / 7-10-14 / 4-11-14 / 2-12-14 / 6-1-15 / 3-2-15. Vaste onderwerpen zijn de vorming van het Gebiedscollectief Veluwe, de stand van zaken voor de gebieden, de verdere voortgang en onze speerpunten. Iedere twee maanden zijn de vaste onderwerken: financiën, SNL en de projecten van de werkploeg

De eerder bestuursvergaderingen vonden plaats op: dinsdag 11 maart 2014: 20.00 uur, dinsdag 18 februari 2014: 20.00 uur en dinsdag 14 januari 2014: 20.00 uur. Alle vergaderingen vinden plaats op ons kantoor aan de Deventerstraat 179 te Vaassen. Wilt u aanwezig zijn op de bestuursvergaderingen of vergaderpunten inbrengen, mail dan onze secretaris via het ondergenoemde mailadres.

 

Evenementen 2013

Nationale Groendag te Apeldoorn, 25 september 2013
Op deze dag stond de groene kant van de gemeente centraal via het thema ‘Groen, het kapitaal voor gemeente en haar inwoners’. Tevens werd de titel ‘groenste stad of dorp’ uitgereikt. Om te zorgen dat het groen buiten de bebouwde kom niet vergeten werd, stond de VIJZ met een stand in de centrale hal van het gemeentehuis. Hier kreeg het bestuur de kans om aan de bezoekers duidelijk te maken dat agrarische natuurbeheer en landschapsonderhoud even zo zeer in de schijnwerpers hoort te staan als het stedelijk groen.

Wildfair te Wenum-Wiesel, 29 september 2013
De wildfair in Wenum – Wiesel is al enkele jaren een uitstekend moment om de activiteiten van de VIJZ onder de aandacht van het publiek te brengen. Op dit fraaie terrein aan de Wisselse Enkweg 50 stond de VIJZ met een stand. De reden voor onze aanwezigheid is te danken aan ons bestuurslid Ronald Rutgers. Hij ondersteunt en adviseert de eigenaar van dit terrein. Bezoekers van de VIJZ-stand konden een fruitboom winnen, appels proeven van een door de VIJZ aangelegde boomgaard en een bloemenmengsel meekrijgen.

Pinksterfair, Kasteel de Cannenburgh te Vaassen, op 20 mei 2013.
Deze door Groen & Bloei, afdeling Epe-Heerde, georganiseerde fair beleefde haar derde editie. Het is in korte tijd uitgegroeid tot een publiekstrekker. In een prachtige ambiance van het gerestaureerde kasteelpark stond de VIJZ met een stand tussen een biologische, groene en kunstzinnige ambachten. Dat de VIJZ hier kon staan, was te danken aan bestuurslid Ronald Rutgers, die het weiland van de fair jaarlijks van Stichting Geldersch Landschap & Kastelen pacht. De bezoekers van de VIJZ-stand konden meedoen aan een bomen- en struikenquiz en een fruitboom winnen en een bloemenmengsel meekrijgen.

 

Downloads

Meldingsformulier Mestuitrijden in .doc en .pdf

Algemene Nieuwsbrief 2013