Aanleg & Onderhoud

Aanleg en onderhoud op
op boerenland (en particuliere grond)

Algemeen 20130509-5159 klJaarlijks legt de VIJZ voor haar leden natuur en landschapselementen aan op gronden van agrariërs en burgers. We helpen u bij de voorbereiding (subsidie-aanvraag, uitvoeringsplan, kosten en vergunningen) en bij de uitvoer (begeleiding van het werk). We hebben in een aantal thema's uitgewerkt met een aantal voorbeelden van het afgelopen jaar.

Klik onder het tabblad Aanleg & Onderhoud (zie bovenbalk) en kies thema aanleg of thema erfbeplanting.

Wilt u meer informatie over aanleg en onderhoud?

neem dan contact op met: info@veluweijsselzoom.nl