Thema Erfbeplantingen

Erfbeplantingen op 
boerenland (en particuliere grond)

Onze werkzaamheden

Voor de leden van de VIJZ, maar eigenlijk voor alle agrariërs en buitenlui, leggen we rondom woningen, stallen en erven groenelementen aan. Het gaat dan om hagen, singels, solitaire bomen en boomgaarden. We helpen u bij de voorbereiding (subsidie-aanvraag, uitvoeringsplan, kostenraming en vergunningen) en bij de uitvoer (begeleiding van het werk). Jaarlijks betreft het tientallen projecten.

2014 Inrichting voormalige boerderij (en omliggende grond)

Diverse boerderijen verliezen hun agarische bestemming indien de gebouwen en gronden niet meer bedrijfsmatig worden gebruikt. Zo ook bij deze opdrachtgever ten oosten van Epe. De bedrijfsgebouwen wordt kantoor, de woning gemoderiseerd en het erf ingericht als tuin. Op de landbouwgrond wordt het 'oude landschap' herschapen van singels, meidoornhagen en boomgaard. Het ontwerp is ingericht op meer natuur, bloemrijke weilanden en doorzichten. Over een aantal jaren zal de beplanting tot z'n recht komen en levert het gebied een fraai landschap op. De gemeente Epe subsidieert de aanleg voor 90%. De VIJZ is verheugd met het resultaat.  

Schermafbeelding 2014-02-18

 

 

 

 

 

 

 

2013-1 Inpassing nieuwbouw t.b.v. vergunningverlening

Voor diverse agrariërs te Epe, Oene, Beemte-Broekland stellen we erfbeplantingsplannen op. Dergelijke plannen worden door de gemeente geëist bij nieuwe bouwprojecten en bestemmingwijzigingen. Voorbeelden zijn de bouw van extra stalruimte, een nieuwe werktuigenberging of vergroting van het bouwvlak. De gemeente vraagt in dat soort gevallen een erfbeplantingsplan. Zij wil dat de uitbreiding wordt ingepast in het landschap. De VIJZ maakt dergelijke plannen en zorgt voor de afstemming en de aanleg.           

 

We stellen de volgende wensen en voorwaarden aan de inrichting:

  • De beplanting moet voldoen aan wet- en regelgeving, aansluiten aan de redelijke eisen van welstand en invulling geven aan het beleid van de gemeenten.
  • De beplanting moet aansluiten bij het landschap en de bebouwing wat betreft omvang, soortkeuze en beeld. Het moet bestaan uit inheemse, gebiedseigen soorten. Het moet daarbij een toegevoegde waarde zijn voor mens, plant en dier.
  • De beplanting mag geen ongemak veroorzaken bij de uitvoering van de agrarische activiteiten, dus geen beperking opleveren voor machineverkeer, geen vergiftiging veroorzaken bij het vee of efficiënt grondgebruik in de weg staan.
  • De beplanting moet ‘robuust’ zijn en met een laag onderhoudsniveau toekunnen. De kosten voor aanschaf en aanleg moeten beperkt zijn.

Wilt u meer informatie over aanleg groen op erven?

info@veluweijsselzoom.nl