Nieuwsbrieven

De agrarische natuurvereniging VeluweIJsselzoom verstuurd met enige regelmatig nieuwsbrieven naar haar leden en andere belangstellenden. De VIJZ wil met deze nieuwsbrieven haar leden en andere belangstellenden periodiek informatie geven over haar activiteiten en over andere belangrijke ontwikkelingen op het gebied van agrarische natuur. Hieronder vindt u een overzicht van de tot nu toe uitgebrachte nieuwsbrieven, inclusief link naar het pdf-bestand.

 

Nieuwsbrief Maart 2018

Met daarin:

– Veldploeg VeluweIJsselzoom: de VIJZ heeft een eigen veldploeg die tegen een relatief laag tarief diverse ANLb-gerelateerde werkzaamheden kan uitvoeren, bijvoorbeeld het periodieke onderhoud van landschapselementen of maaiwerkzaamheden op grasland. Daarnaast kan de veldploeg van dienst zijn bij het aanleggen van landschapselementen en inrichting van natuurgronden.

– Graanakkertjes en steenuilen. In 2018 worden de eerste door de VIJZ gesubsidieerde graanakkertjes aangelegd door de veldploeg met als doel de steenuil een handje te helpen door het vergroten van voedselaanbod. Ook worden speciale nestkasten opgehangen nabij de graanakkertjes.

– Aankondiging ledenvergadering op 28 maart in café-restaurant Bosgoed in Wilp-Achterhoek, aanvang 20.00 uur.

Klik op onderstaande link om naar de nieuwsbrief te gaan:

nieuwsbrief maart 2018

 

Nieuwsbrief Oktober 2017

Met onder andere:

– Bestuursleden gezocht!
Tijdens de ledenvergadering hebben we afscheid genomen van twee bestuursleden. Het is tot nu toe niet gelukt om opvolgers voor hen te vinden. Daarom de volgende oproep:
Als u het bestuur van de VIJZ wilt komen versterken, of iemand in uw omgeving kent die daar misschien wel belangstelling voor heeft, horen wij dat graag!

– Informatie over de Hattemse Poort. Voor deze ecologische verbindingszone tussen Veluwe en IJssel is een gebiedsplan opgesteld waarbij ook de VIJZ als deskundige partij op het gebied van (agrarische) natuur en van subsidiestelstels betrokken was. Inmiddels is de aanlegfase aangebroken en ook hier is de VIJZ bij betrokken.

VIJZ 5 nieuwsbrief – oktober 2017


Nieuwsbrief maart 2017

– De VIJZ stelt voor het jaar 2017 een totaalbedrag van € 6.000 beschikbaar voor natuurinitiatieven. U heeft nog tot 30 april 2017 de tijd om een projectvoorstel in te dienen. Voor meer informatie zie de nieuwsbrieven van november 2016 en maart 2017.

– Graanakkers voor uilen: Zogenaamde 'verloren' hoeken kunnen ingezaaid worden met graan om een positieve bijdrage te leveren aan het leefgebied van steenuilen (door de muizen die door het graan worden aangetrokken) en andere erfvogels. Bent u lid van de VIJZ en denkt u te beschikken over een geschikt stuk grond? Dan kunt u met ons contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken: secretariaat@veluweijsselzoom.nl
Meer informatie is terug te vinden in de nieuwsbrief via onderstaande link:

 4 nieuwsbrief – maart 2017

 

Nieuwsbrief november 2016

In deze nieuwsbrief onder meer:

– Natuurinitiatieven gezocht
– ANLb 2016 en vervolg
– Landschapsbeheer en botanisch beheer
– Weidevogelbeheer

Link: 3 nieuwsbrief – november 2016

 

Nieuwsbrief april 2016

In deze nieuwsbrief uitleg over de uitvoering en kaders van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)

Link: 2 nieuwsbrief – april 2016

 

Nieuwsbrief februari 2016

Hierbij ontvangt u van de agrarische natuurvereniging VeluweIJsselzoom de eerste uitgave van onze vernieuwde nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief onder andere:

– Kwartelkoningbeheer in 2015 langs de grote rivieren
– KRW geul op de Wilpsche Klei
– Wijziging subsidieregeling omvorming agrarische grond naar natuur

Link: 1 nieuwsbrief – febr. 2016